rycerstwo

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (MI = Militia Immaculatae), założone 16 października 1917 roku przez świętego Maksymiliana Marię Kolbe w Rzymie, przyjęło jako cel “starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”.

Warunkami członkostwa w Rycerstwie Niepokalanej są: 

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii powstała jako owoc pielgrzymki do Niepokalanowa w dniach 10-11 listopada 2022 roku, połączonych parafii: pw. św. Marii Magdaleny z Czerska i pw. Bożego Ciała w Tucholi. Kierownictwo duchowe nad pielgrzymami objął ksiądz Proboszcz Ireneusz Kalf, który jest Rycerzem Niepokalanej od wielu lat. W trakcie rekolekcji w drodze i pobytu w Niepokalanowie zapoznaliśmy się z charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej, do którego uroczyście przystąpiliśmy po Mszy świętej 11 listopada, składając u stóp ołtarza akt oddania się Niepokalanej.

Rycerze Niepokalanej spotykają się z okazji świąt maryjnych w kościele, zawsze po Mszy świętej. Moderatorem spotkań MI jest ksiądz Proboszcz Ireneusz Kalf a animatorką wspólnoty MI jest Alina Okonek. Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce 8 grudnia -w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolejne spotkania odbyły się 2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego i 25 marca – w święto Zwiastowania Pańskiego i Dnia Świętości Życia. Tego dnia po Mszy świętej o godz. 8:30 została poświęcona przez księdza Proboszcza figurka NMP Niepokalanie Poczętej, która została zakupiona do naszej świątyni, dzięki zbiórce pieniężnej do puszek, przeprowadzonej przed kościołem w dniach 11-12 marca 2023 roku.

Wspólnota Rycerzy Niepokalanej liczy już ponad 20 osób.

Poprzez modlitwę, pokutę, świadectwo naszego życia i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, pragniemy nieść Bożą miłość za pośrednictwem Niepokalanej każdemu człowiekowi.

Strona MI: www.mi-polska.pl  

dei flores

Zespół Dei Flores

Młodzieżowy Zespół Muzyczny Dei Flores założony został w 2021 roku i działa przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi Śpiew jest dla nich zawsze modlitwą i tym się dzielą w czasie Mszy św., adoracji, festynów i innych wydarzeń religijnych i kulturowych. 

Profil Zespołu na Facebooku (kliknij).

Z ramienia parafii Zespołowi towarzyszy ks. Oskar Pryba.

postna

Grupa Postna

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”

Mt 17, 21 

W maju 2017 roku grupa 7 osób zebrała się, aby pościć w intencji kapłana, który borykał się od paru lat z pewnym problemem. Post trwał siedem dni, każda z osób pościła jednego dnia i modliła się za wspomnianego kapłana. Zainicjowało to pomysł utworzenia grupy, której zadaniem miało być poszczenie w intencjach osób uczestniczących we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odprawianej w każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Bożego Ciała.

W czerwcu 2017 r. rozpoczął się pierwszy post na tydzień przed Mszą Świętą w grupie 13 osób. Oprócz wspomnianej intencji za uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz potrzebne łaski w posłudze egzorcysty – ks. Ireneusza, która od tej pory stała się intencją stałą, dołączono jeszcze drugą intencję, która dotyczy między innymi parafii, kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, wspólnot, zatwardziałych grzeszników, szczególnych wydarzeń w parafii itp.

Grupa Postna liczy kilkadziesiąt osób. Od maja 2021 roku każda osoba z Grupy ma przydzielony 1 dzień postu w miesiącu, w którym ponadto obejmuje modlitwą różańcową aktualne intencje. Cały post i modlitwy oddajemy przez Ręce i Serce Maryi.

Terminy postu oraz intencje wysyłane są poszczególnym postnikom przez wiadomość tekstową. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii Bożego Ciała w Tucholi, który m.in. ma wpływ na zmianę intencji, aprobuje prośby o możliwość postu ścisłego, głosi konferencje ascetyczne podczas wieczoru i dnia skupienia.

Dla osób chętnych, raz do roku organizowany jest:

  1. Wieczór skupienia – kierowany wyłącznie do osób z Grupy Postnej. 
  2. Dzień skupienia – jest to otwarte zaproszenie (ogłoszenia parafialne), skierowane do Grupy Postnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką postu nienależących naszej Grupy.

Bóg jest wolny w rozdawaniu swoich łask, więc nie każdemu musi dać łaskę poszczenia ścisłego. W związku z tym każdy postnik podejmuje rożne dobre uczynki w takiej mierze w jakiej rozeznaje swoje możliwości.

W listopadzie 2018 roku przy Grupie Postnej zawiązała się grupa 14 osób wspierająca modlitwą różańcową nasze intencje. Na dziś grupa ta liczy kilkadziesiąt osób.

JEŚLI W TWOIM SERCU ZRODZIŁO SIĘ PRAGNIENIE SŁUŻENIA, WYPRASZANIA POTRZEBNYCH ŁASK OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY PRZEZ POST I CHCIAŁBYŚ/ŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY, ZAPRASZAMY!

! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Grupy Postnej uzyskasz w zakrystii,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:

Ponieważ przez to nabożeństwo oddajemy Panu, przez ręce Jego Świętej Matki wszystkie nasze dobre uczynki, ta dobra Pani oczyszcza je, upiększa i sprawia, iż jej Syn je przyjmuje. Oczyszcza je z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzenia, które niepostrzeżenie wkrada się do najlepszych czynów. Kiedy tylko znajdują się one w jej przeczystych i płodnych dłoniach. Te same dłonie, które nigdy nie były bezpłodne, ani leniwe i które oczyszczają to, czego dotykają usuwają  z ofiarowanego im daru wszystko, co może być w nim zepsute, czy niedoskonałe. (…) Przedstawia Ona te dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej dajemy, nie zatrzymuje dla siebie, wszystko wiernie przekazuje Chrystusowi. Jeśli jej dajemy, jednocześnie dajemy Jezusowi. (…) Sprawia też, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki, choćby były one mały i ubogim darem, dla tego Świętego nad świętymi i Króla królów.

LSO

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii składa się z Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, ceremoniarzy, lektorów, ministrantów oraz osób, które na co dzień czytają lekcje, śpiewają psalmy i przedstawiają prośby w modlitwie wiernych.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w przygotowywanie liturgii w naszej parafii. W sposób szczególny zapraszamy do dołączenia do wspólnoty ministrantów.

Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest sobie małym tylko chłopcem. Za to jego Pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Na Jego sztandarze widnieje napis: Król królów i Pan panów. Jemu służyć – powiada św. Piotr – znaczy samemu być królem. Niczym są wszystkie królestwa i państwa tego świata wobec tego, w którym ministrant pełni swoją służbę. Jest nim Królestwo Boże, obejmujące niebo, ziemię i wszystkie gwiazdy. Jedyne królestwo, które nigdy nie przemija i nie zna żadnych granic. 

Służba zaś, jaką pełnić może ministrant, jest służba przy największym i najpotężniejszym dziele, jakie w niebie i na ziemi spełniać może się na cześć nieśmiertelnego Boga oraz dla dobra i zbawienia całego świata: przy świętej ofierze Jezusa Chrystusa.

Każdy. 

Zapraszamy do dołączenia do grupy ministrantów szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Nie stawiamy jednak granic wiekowych! Każdy może dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza. 

W razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy.

Wystarczy podejść po jednej z Mszy św. do zakrystii i porozmawiać z księdzem. Od 2021 roku odpowiedzialnym za ministrantów w naszej parafii jest ks. Oskar Pryba.

Służba Ołtarza to nie tylko uczestniczenie we Mszy św., ale także zbiórki formacyjne, wspólne wyjazdy, integracja, a także możliwość uczestniczenia w koloniach organizowanych co roku latem. Ministranci biorą także udział w dekanalnych turniejach gry w piłkę nożną.