postna

Grupa Postna

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”

Mt 17, 21 

W maju 2017 roku grupa 7 osób zebrała się, aby pościć w intencji kapłana, który borykał się od paru lat z pewnym problemem. Post trwał siedem dni, każda z osób pościła jednego dnia i modliła się za wspomnianego kapłana. Zainicjowało to pomysł utworzenia grupy, której zadaniem miało być poszczenie w intencjach osób uczestniczących we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odprawianej w każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Bożego Ciała.

W czerwcu 2017 r. rozpoczął się pierwszy post na tydzień przed Mszą Świętą w grupie 13 osób. Oprócz wspomnianej intencji za uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz potrzebne łaski w posłudze egzorcysty – ks. Ireneusza, która od tej pory stała się intencją stałą, dołączono jeszcze drugą intencję, która dotyczy między innymi parafii, kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, wspólnot, zatwardziałych grzeszników, szczególnych wydarzeń w parafii itp.

Grupa Postna liczy 38 osób. Od maja 2021 roku każda osoba z Grupy ma przydzielony 1 dzień postu w miesiącu, w którym ponadto obejmuje modlitwą różańcową aktualne intencje. Cały post i modlitwy oddajemy przez Ręce i Serce Maryi.

Terminy postu oraz intencje wysyłane są poszczególnym postnikom przez wiadomość tekstową. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii Bożego Ciała w Tucholi, który m.in. ma wpływ na zmianę intencji, aprobuje prośby o możliwość postu ścisłego, głosi konferencje ascetyczne podczas wieczoru i dnia skupienia.

Dla osób chętnych, raz do roku organizowany jest:

  1. Wieczór skupienia – kierowany wyłącznie do osób z Grupy Postnej. 
  2. Dzień skupienia – jest to otwarte zaproszenie (ogłoszenia parafialne), skierowane do Grupy Postnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką postu nienależących naszej Grupy.

Bóg jest wolny w rozdawaniu swoich łask, więc nie każdemu musi dać łaskę poszczenia ścisłego. W związku z tym każdy postnik podejmuje rożne dobre uczynki w takiej mierze w jakiej rozeznaje swoje możliwości.

W listopadzie 2018 roku przy Grupie Postnej zawiązała się grupa 14 osób wspierająca modlitwą różańcową nasze intencje. Na dziś grupa ta liczy 35 osób.

JEŚLI W TWOIM SERCU ZRODZIŁO SIĘ PRAGNIENIE SŁUŻENIA, WYPRASZANIA POTRZEBNYCH ŁASK OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY PRZEZ POST I CHCIAŁBYŚ/ŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY, ZAPRASZAMY!

! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Grupy Postnej uzyskasz w zakrystii,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:

Ponieważ przez to nabożeństwo oddajemy Panu, przez ręce Jego Świętej Matki wszystkie nasze dobre uczynki, ta dobra Pani oczyszcza je, upiększa i sprawia, iż jej Syn je przyjmuje. Oczyszcza je z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzenia, które niepostrzeżenie wkrada się do najlepszych czynów. Kiedy tylko znajdują się one w jej przeczystych i płodnych dłoniach. Te same dłonie, które nigdy nie były bezpłodne, ani leniwe i które oczyszczają to, czego dotykają usuwają  z ofiarowanego im daru wszystko, co może być w nim zepsute, czy niedoskonałe. (…) Przedstawia Ona te dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej dajemy, nie zatrzymuje dla siebie, wszystko wiernie przekazuje Chrystusowi. Jeśli jej dajemy, jednocześnie dajemy Jezusowi. (…) Sprawia też, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki, choćby były one mały i ubogim darem, dla tego Świętego nad świętymi i Króla królów.

LSO

Liturgiczna Służba Ołtarza

Artykuł w budowie.

Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest sobie małym tylko chłopcem. Za to jego Pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Na Jego sztandarze widnieje napis: Król królów i Pan panów. Jemu służyć – powiada św. Piotr – znaczy samemu być królem. Niczym są wszystkie królestwa i państwa tego świata wobec tego, w którym ministrant pełni swoją służbę. Jest nim Królestwo Boże, obejmujące niebo, ziemię i wszystkie gwiazdy. Jedyne królestwo, które nigdy nie przemija i nie zna żadnych granic. Służba zaś, jaką pełnić może ministrant, jest służba przy największym i najpotężniejszym dziele, jakie w niebie i na ziemi spełniać może się na cześć nieśmiertelnego Boga oraz dla dobra i zbawienia całego świata: przy świętej ofierze Jezusa Chrystusa.

10 PRZYKAZAŃ MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

hospicjum

Hospicjum

Stowarzyszenie HOSPICJUM – Organizacja Katolicka przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Tucholi

89-500 Tuchola, ul. Świecka 27, tel. 52 336 57 67,

organizacja pożytku publicznego: 0000007101, data nadania statusu opp: 10.06.2005

Strona www: http://www.hospicjum-tuchola.pl/

Konto bankowe organizacji: Bank Spółdzielczy w Tucholi nr 27 8174 0004 0000 2916 2000 0003

Tam, gdzie przemawia serce,

Nie wypada, aby rozum zgłaszał wątpliwości

Milan Kundera

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w cierpieniu osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową w terminalnym jej okresie, udzielanie wsparcia rodzinom chorych, prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

Opieką obejmuje pacjentów z całego powiatu tucholskiego, a niekiedy i spoza niego. W ostatnim okresie swojego życia pacjenci coraz częściej chcą przebywać w środowisku domowym, w otoczeniu najbliższych, toteż zainteresowanie sprawowaną przez Hospicjum opieką jest coraz większe. Wiąże się to jednak z większymi nakładami na zakup materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego.

Można też wesprzeć to Stowarzyszenie, które posiada status organizacji pożytku publicznego, pomniejszyć swój należny podatek o 1%, wpłacając tę kwotę na konto tego Stowarzyszenia j.w.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26.07.1991r z późniejszymi zmianami) podatnik może, na zasadzie art.27d przekazać 1 % podatku należnego, wykazanego w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kwota wpłaty może przekroczyć jeden procent podatku, ale i tak odliczamy tylko jeden procent.

Nadwyżka to już nasz zupełnie bezinteresowny dar,

Każda forma pomocy jest bardzo cenna tym bardziej, że pacjenci będący bardzo chorymi ludźmi nic więcej potrzebować już nie będą, oprócz fachowej opieki i daru serca.