dei flores

Zespół Dei Flores

Młodzieżowy Zespół Muzyczny Dei Flores założony został w 2021 roku i działa przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi Śpiew jest dla nich zawsze modlitwą i tym się dzielą w czasie Mszy św., adoracji, festynów i innych wydarzeń religijnych i kulturowych. 

Profil Zespołu na Facebooku (kliknij).

Z ramienia parafii Zespołowi towarzyszy ks. Oskar Pryba.

postna

Grupa Postna

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”

Mt 17, 21 

W maju 2017 roku grupa 7 osób zebrała się, aby pościć w intencji kapłana, który borykał się od paru lat z pewnym problemem. Post trwał siedem dni, każda z osób pościła jednego dnia i modliła się za wspomnianego kapłana. Zainicjowało to pomysł utworzenia grupy, której zadaniem miało być poszczenie w intencjach osób uczestniczących we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odprawianej w każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Bożego Ciała.

W czerwcu 2017 r. rozpoczął się pierwszy post na tydzień przed Mszą Świętą w grupie 13 osób. Oprócz wspomnianej intencji za uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz potrzebne łaski w posłudze egzorcysty – ks. Ireneusza, która od tej pory stała się intencją stałą, dołączono jeszcze drugą intencję, która dotyczy między innymi parafii, kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, wspólnot, zatwardziałych grzeszników, szczególnych wydarzeń w parafii itp.

Grupa Postna liczy 38 osób. Od maja 2021 roku każda osoba z Grupy ma przydzielony 1 dzień postu w miesiącu, w którym ponadto obejmuje modlitwą różańcową aktualne intencje. Cały post i modlitwy oddajemy przez Ręce i Serce Maryi.

Terminy postu oraz intencje wysyłane są poszczególnym postnikom przez wiadomość tekstową. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii Bożego Ciała w Tucholi, który m.in. ma wpływ na zmianę intencji, aprobuje prośby o możliwość postu ścisłego, głosi konferencje ascetyczne podczas wieczoru i dnia skupienia.

Dla osób chętnych, raz do roku organizowany jest:

  1. Wieczór skupienia – kierowany wyłącznie do osób z Grupy Postnej. 
  2. Dzień skupienia – jest to otwarte zaproszenie (ogłoszenia parafialne), skierowane do Grupy Postnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką postu nienależących naszej Grupy.

Bóg jest wolny w rozdawaniu swoich łask, więc nie każdemu musi dać łaskę poszczenia ścisłego. W związku z tym każdy postnik podejmuje rożne dobre uczynki w takiej mierze w jakiej rozeznaje swoje możliwości.

W listopadzie 2018 roku przy Grupie Postnej zawiązała się grupa 14 osób wspierająca modlitwą różańcową nasze intencje. Na dziś grupa ta liczy 35 osób.

JEŚLI W TWOIM SERCU ZRODZIŁO SIĘ PRAGNIENIE SŁUŻENIA, WYPRASZANIA POTRZEBNYCH ŁASK OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY PRZEZ POST I CHCIAŁBYŚ/ŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY, ZAPRASZAMY!

! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Grupy Postnej uzyskasz w zakrystii,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:

Ponieważ przez to nabożeństwo oddajemy Panu, przez ręce Jego Świętej Matki wszystkie nasze dobre uczynki, ta dobra Pani oczyszcza je, upiększa i sprawia, iż jej Syn je przyjmuje. Oczyszcza je z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzenia, które niepostrzeżenie wkrada się do najlepszych czynów. Kiedy tylko znajdują się one w jej przeczystych i płodnych dłoniach. Te same dłonie, które nigdy nie były bezpłodne, ani leniwe i które oczyszczają to, czego dotykają usuwają  z ofiarowanego im daru wszystko, co może być w nim zepsute, czy niedoskonałe. (…) Przedstawia Ona te dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej dajemy, nie zatrzymuje dla siebie, wszystko wiernie przekazuje Chrystusowi. Jeśli jej dajemy, jednocześnie dajemy Jezusowi. (…) Sprawia też, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki, choćby były one mały i ubogim darem, dla tego Świętego nad świętymi i Króla królów.

LSO

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii składa się z Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, ceremoniarzy, lektorów, ministrantów oraz osób, które na co dzień czytają lekcje, śpiewają psalmy i przedstawiają prośby w modlitwie wiernych.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w przygotowywanie liturgii w naszej parafii. W sposób szczególny zapraszamy do dołączenia do wspólnoty ministrantów.

Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest sobie małym tylko chłopcem. Za to jego Pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata. Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Na Jego sztandarze widnieje napis: Król królów i Pan panów. Jemu służyć – powiada św. Piotr – znaczy samemu być królem. Niczym są wszystkie królestwa i państwa tego świata wobec tego, w którym ministrant pełni swoją służbę. Jest nim Królestwo Boże, obejmujące niebo, ziemię i wszystkie gwiazdy. Jedyne królestwo, które nigdy nie przemija i nie zna żadnych granic. 

Służba zaś, jaką pełnić może ministrant, jest służba przy największym i najpotężniejszym dziele, jakie w niebie i na ziemi spełniać może się na cześć nieśmiertelnego Boga oraz dla dobra i zbawienia całego świata: przy świętej ofierze Jezusa Chrystusa.

Każdy. 

Zapraszamy do dołączenia do grupy ministrantów szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Nie stawiamy jednak granic wiekowych! Każdy może dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza. 

W razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy.

Wystarczy podejść po jednej z Mszy św. do zakrystii i porozmawiać z księdzem. Od 2021 roku odpowiedzialnym za ministrantów w naszej parafii jest ks. Oskar Pryba.

Służba Ołtarza to nie tylko uczestniczenie we Mszy św., ale także zbiórki formacyjne, wspólne wyjazdy, integracja, a także możliwość uczestniczenia w koloniach organizowanych co roku latem. Ministranci biorą także udział w dekanalnych turniejach gry w piłkę nożną.

mkb

Młodzieżowy Krąg Biblijny

Młodzieżowy Krąg Biblijny założony został w 2021 roku na bazie dawnej działalności KSM-u, która została przerwana m.in. przez pandemię Covid-19. 

W dniu rozpoczęcia działalności Krąg liczył 8 osób. W 2022 roku do Kręgu dołączyły kolejne osoby i obecnie liczy 12 osób. 

Spotykamy się w każdą środę po Mszy św. wieczornej w salce na plebanii, aby wspólnie rozważać słowo Boże. Co jakiś czas przygotowujemy adoracje, spotykamy się na wspólnej modlitwie w Kościele, a także organizujemy spotkania filmowe. Młodzieżowy Krąg Biblijny wspiera także inne działania – np. organizację rekolekcji GPS dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Serdecznie zapraszamy, aby dołączyć do Kręgu. 

Odpowiedzialnym za Krąg jest ks. Oskar Pryba