Ochrona dzieci i młodzieży
parafia pw. Bożego Ciała w Tucholi

Ochrona dzieci i młodzieży

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.

Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu.

W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (diecezja-pelplin.pl/ochrona-dzieci-i-mlodziezy) lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu w naszej parafii na adres mailowy:

opk.tuchola@interia.pl