postna

Grupa Postna

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”

Mt 17, 21 

W maju 2017 roku grupa 7 osób zebrała się, aby pościć w intencji kapłana, który borykał się od paru lat z pewnym problemem. Post trwał siedem dni, każda z osób pościła jednego dnia i modliła się za wspomnianego kapłana. Zainicjowało to pomysł utworzenia grupy, której zadaniem miało być poszczenie w intencjach osób uczestniczących we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odprawianej w każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Bożego Ciała.

W czerwcu 2017 r. rozpoczął się pierwszy post na tydzień przed Mszą Świętą w grupie 13 osób. Oprócz wspomnianej intencji za uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz potrzebne łaski w posłudze egzorcysty – ks. Ireneusza, która od tej pory stała się intencją stałą, dołączono jeszcze drugą intencję, która dotyczy między innymi parafii, kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, wspólnot, zatwardziałych grzeszników, szczególnych wydarzeń w parafii itp.

Grupa Postna liczy kilkadziesiąt osób. Od maja 2021 roku każda osoba z Grupy ma przydzielony 1 dzień postu w miesiącu, w którym ponadto obejmuje modlitwą różańcową aktualne intencje. Cały post i modlitwy oddajemy przez Ręce i Serce Maryi.

Terminy postu oraz intencje wysyłane są poszczególnym postnikom przez wiadomość tekstową. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii Bożego Ciała w Tucholi, który m.in. ma wpływ na zmianę intencji, aprobuje prośby o możliwość postu ścisłego, głosi konferencje ascetyczne podczas wieczoru i dnia skupienia.

Dla osób chętnych, raz do roku organizowany jest:

  1. Wieczór skupienia – kierowany wyłącznie do osób z Grupy Postnej. 
  2. Dzień skupienia – jest to otwarte zaproszenie (ogłoszenia parafialne), skierowane do Grupy Postnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką postu nienależących naszej Grupy.

Bóg jest wolny w rozdawaniu swoich łask, więc nie każdemu musi dać łaskę poszczenia ścisłego. W związku z tym każdy postnik podejmuje rożne dobre uczynki w takiej mierze w jakiej rozeznaje swoje możliwości.

W listopadzie 2018 roku przy Grupie Postnej zawiązała się grupa 14 osób wspierająca modlitwą różańcową nasze intencje. Na dziś grupa ta liczy kilkadziesiąt osób.

JEŚLI W TWOIM SERCU ZRODZIŁO SIĘ PRAGNIENIE SŁUŻENIA, WYPRASZANIA POTRZEBNYCH ŁASK OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY PRZEZ POST I CHCIAŁBYŚ/ŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY, ZAPRASZAMY!

! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Grupy Postnej uzyskasz w zakrystii,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:

Ponieważ przez to nabożeństwo oddajemy Panu, przez ręce Jego Świętej Matki wszystkie nasze dobre uczynki, ta dobra Pani oczyszcza je, upiększa i sprawia, iż jej Syn je przyjmuje. Oczyszcza je z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzenia, które niepostrzeżenie wkrada się do najlepszych czynów. Kiedy tylko znajdują się one w jej przeczystych i płodnych dłoniach. Te same dłonie, które nigdy nie były bezpłodne, ani leniwe i które oczyszczają to, czego dotykają usuwają  z ofiarowanego im daru wszystko, co może być w nim zepsute, czy niedoskonałe. (…) Przedstawia Ona te dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej dajemy, nie zatrzymuje dla siebie, wszystko wiernie przekazuje Chrystusowi. Jeśli jej dajemy, jednocześnie dajemy Jezusowi. (…) Sprawia też, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki, choćby były one mały i ubogim darem, dla tego Świętego nad świętymi i Króla królów.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.