zakon

Reaktywacja III Zakonu Franciszkańskiego Świeckich

W Parafii Bożego Ciała w Tucholi  istnieje  od wielu lat III ZFS.

Otwiera się czas wznowienia funkcjonowania zakonu .

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Jeżeli w Twoim sercu czujesz zaproszenie by iść drogą duchowości św. Franciszka z Asyżu zadzwoń pod numer tel. 530 610 802

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty .

W Kościele istnieje wiele rodzin duchowych, powołanych do życia przez Ducha Świętego, które posiadają różne charyzmaty. Do tych rodzin należy zaliczyć Rodzinę Franciszkańską, która w swoich różnych gałęziach uznaje św. Franciszka z Asyżu za swego Ojca, inspiratora i wzór. Jednoczy ona wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami świętego Franciszka z Asyżu i żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka.

W Rodzinie Franciszkańskiej  od początków ma swoje własne miejsce Franciszkański Zakon Świeckich. Do FZŚ należeć mogą katolicy – osoby świeckie (kobiety i mężczyźni, osoby samotne i małżonkowie), którzy nie mają przeszkód w prowadzeniu życia sakramentalnego. Do złożenia profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich wymagane jest ukończenie 18 lat życia. Do FZŚ należeć także mogą księża diecezjalni, za zgodą swojego biskupa ordynariusza. Do FZŚ nie mogą należeć zakonnice i zakonnicy oraz osoby świeckie, które złożyły śluby lub przyrzeczenia w ramach innej duchowości niż franciszkańska.

Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących franciszkanów świeckich fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności w modlitewnej ze św. Franciszkiem. Wielu franciszkanów świeckich modli się przez wstawiennictwo Prymasa Tysiąclecia, prosząc równocześnie o Jego rychłą beatyfikację.

Współczesny świat potrzebuje Franciszkańskiego stylu życia prowadzącego w prosty sposób do Boga.

Jeżeli czujesz zaproszenie św. Franciszka – zadzwoń  pod numerem telefonu 530610802 i skontaktuj się z Marzeną Barczyńską

Pokój i dobro- zawsze i wszędzie

410907705_679318261073865_8709937387766920551_n

Paczuszka dla maluszka – dziękujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w tegorocznej akcji Paczuszka dla maluszka (po raz pierwszy w naszej parafii)! Złożone przez Was dary zostały przekazane m.in. dla Domu dla Dzieci nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Dary przeznaczone dla najmłodszych w najbliższym czasie zostaną przekazane dla Fundacji Małych Stópek w Starogardzie Gdańskim!

Dziękujemy również Pawłowi Dębowskiemu za inicjatywę i koordynację całej akcji!

Orszak Trzech Króli 2024

Tak jak w ubiegłym roku zgromadziliśmy się na tucholskim rynku, gdzie oczekiwaliśmy na przybycie Mędrców ze Wschodu.

Na dźwięk trąbki, w asyście harcerzy, przybyli do nas Kacper, Melchior i Baltazar, których powitał ks. Prob. Ireneusz Kalf. Po odczytaniu Ewangelii wspólnie wyruszyliśmy do Kościoła pw. Bożego Ciała na uroczystą Mszę św.

W trakcie homilii mieliśmy niecodzienną okazję usłyszeć wywiad z tymi, którzy przebyli długa drogę, żeby oddać pokłon i ofiarować dary Nowonarodzonemu Jezusowi.

Po Mszy św. odbył się koncert kolęd parafialnej scholii Margaretki oraz rozdaliśmy nagrody za przepięknie wykonane korony! Dziękujemy, że byliście z nami!

Pragniemy bardzo podziękować:

– Środowiskowemu Domu Samopomocy w Tucholi, p. Alicji Dobbek, p. Hani z TOK oraz p. Asi Hanczewskiej za przygotowanie strojów dla Trzech Króli,

– Mędrcom ze Wschodu, w których postacie wcielili się Panowie: Tomasz Donarski, Marek Wiśniewski i Seweryn Pudlewski

– p. Kasi i Tomaszowi Gac wraz ze Scholą Margaretki za piękny koncert kolęd,

– Pawłowi Kloskowskiemu z Technikum Leśnego za grę na trąbce,

– Harcerzom z Hufiec ZHP Tuchola za asystowanie Trzem Królom,

– Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz Młodzieżowemu Kręgowi Biblijnemu,

– wszystkim Wam – dzieci, rodzice, dorośli – za udział w naszym Orszaku!

Fot. P. Włodzimierz Malinowski & ks. Oskar Pryba