postna

Grupa Postna

„Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.”

Mt 17, 21 

W maju 2017 roku grupa 7 osób zebrała się, aby pościć w intencji kapłana, który borykał się od paru lat z pewnym problemem. Post trwał siedem dni, każda z osób pościła jednego dnia i modliła się za wspomnianego kapłana. Zainicjowało to pomysł utworzenia grupy, której zadaniem miało być poszczenie w intencjach osób uczestniczących we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odprawianej w każdy pierwszy czwartek miesiąca w parafii Bożego Ciała.

W czerwcu 2017 r. rozpoczął się pierwszy post na tydzień przed Mszą Świętą w grupie 13 osób. Oprócz wspomnianej intencji za uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz potrzebne łaski w posłudze egzorcysty – ks. Ireneusza, która od tej pory stała się intencją stałą, dołączono jeszcze drugą intencję, która dotyczy między innymi parafii, kapłanów, dzieci pierwszokomunijnych, wspólnot, zatwardziałych grzeszników, szczególnych wydarzeń w parafii itp.

Grupa Postna liczy kilkadziesiąt osób. Od maja 2021 roku każda osoba z Grupy ma przydzielony 1 dzień postu w miesiącu, w którym ponadto obejmuje modlitwą różańcową aktualne intencje. Cały post i modlitwy oddajemy przez Ręce i Serce Maryi.

Terminy postu oraz intencje wysyłane są poszczególnym postnikom przez wiadomość tekstową. Opiekę duchową nad grupą sprawuje ks. Ireneusz Kalf – proboszcz parafii Bożego Ciała w Tucholi, który m.in. ma wpływ na zmianę intencji, aprobuje prośby o możliwość postu ścisłego, głosi konferencje ascetyczne podczas wieczoru i dnia skupienia.

Dla osób chętnych, raz do roku organizowany jest:

  1. Wieczór skupienia – kierowany wyłącznie do osób z Grupy Postnej. 
  2. Dzień skupienia – jest to otwarte zaproszenie (ogłoszenia parafialne), skierowane do Grupy Postnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką postu nienależących naszej Grupy.

Bóg jest wolny w rozdawaniu swoich łask, więc nie każdemu musi dać łaskę poszczenia ścisłego. W związku z tym każdy postnik podejmuje rożne dobre uczynki w takiej mierze w jakiej rozeznaje swoje możliwości.

W listopadzie 2018 roku przy Grupie Postnej zawiązała się grupa 14 osób wspierająca modlitwą różańcową nasze intencje. Na dziś grupa ta liczy kilkadziesiąt osób.

JEŚLI W TWOIM SERCU ZRODZIŁO SIĘ PRAGNIENIE SŁUŻENIA, WYPRASZANIA POTRZEBNYCH ŁASK OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY PRZEZ POST I CHCIAŁBYŚ/ŁABYŚ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY, ZAPRASZAMY!

! Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Grupy Postnej uzyskasz w zakrystii,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:

Ponieważ przez to nabożeństwo oddajemy Panu, przez ręce Jego Świętej Matki wszystkie nasze dobre uczynki, ta dobra Pani oczyszcza je, upiększa i sprawia, iż jej Syn je przyjmuje. Oczyszcza je z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzenia, które niepostrzeżenie wkrada się do najlepszych czynów. Kiedy tylko znajdują się one w jej przeczystych i płodnych dłoniach. Te same dłonie, które nigdy nie były bezpłodne, ani leniwe i które oczyszczają to, czego dotykają usuwają  z ofiarowanego im daru wszystko, co może być w nim zepsute, czy niedoskonałe. (…) Przedstawia Ona te dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej dajemy, nie zatrzymuje dla siebie, wszystko wiernie przekazuje Chrystusowi. Jeśli jej dajemy, jednocześnie dajemy Jezusowi. (…) Sprawia też, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki, choćby były one mały i ubogim darem, dla tego Świętego nad świętymi i Króla królów.

282195265_1049851955930183_6203928158108342680_n

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W dniu 18 maja br.  z parafii Bożego Ciała w Tucholi  pod opieką duchową ks. Proboszcza Ireneusza Kalfa wyruszyła grupa 53 pielgrzymów do Gietrzwałdu, który zasłynął za sprawą objawień Matki Bożej. Są to jedyne objawienia Matki Bożej na ziemiach polskich zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Miały one miejsce między objawieniami w Fatimie a w Lourdes.

 Matka Boża Gietrzwałdzka w 1877 r. wzywała:

„ ŻYCZĘ SOBIE, ABYŚCIE CODZIENNIE ODMAWIALI RÓŻANIEC”.

W Sanktuarium pielgrzymi modlili się we własnych intencjach oraz w intencjach parafii, a szczególnie mających się niedługo rozpocząć Misji Świętych. Dla wszystkich był to piękny czas przepełniony modlitwą różańcową i osobistym spotkaniem z Maryją, która jak kiedyś do młodych wizjonerek mówi do nas:

„NIE SMUĆCIE SIĘ, JA ZAWSZE BĘDĘ Z WAMI”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki za życzliwość, dyscyplinę czasową, radość, a przede wszystkim za budowanie pełnej modlitwy atmosfery. Godzinki, różaniec, Droga Krzyżowa oraz prowadzone przez Księdza rozważania dawały nam możliwość zastanowienia się nad tym, co jest w naszym życiu najważniejsze – na życiu Maryi oraz na obecności Boga w naszym codziennym życiu.

Galeria: