3

Warsztaty o świadectwie

W sobotę, 10 czerwca, odbyły się dla naszej Wspólnoty Domowników Domu Bożego Ciała, warsztaty o świadectwie przemiany życia, które poprowadziła Anna Maria Kolberg.  Podczas warsztatów odkrywaliśmy, jak dzielić się świadectwem wiary. Był to dobry czas refleksji nad sobą, swoim życiem i tą chwilą, w której doświadczyliśmy osobistego spotkania z Bogiem.

Serdecznie dziękujemy Annie Marii za poświęcony czas i głoszoną konferencję, a wszystkim Domownikom za Waszą obecność i zaangażowanie! Dobrze, że jesteście!

4

Spotkanie Domowników Boga

6 czerwca w Starym Tartaku w Rudzkim Moście świętowała Wspólnota Domowników Domu Bożego Ciała. Było to szczególne spotkanie, bo nasz duszpasterz ks. Proboszcz Ireneusz Kalf obchodził swój 31 rok kapłaństwa. Nie obyło się bez tortu i życzeń. Ten piękny czas wypełniony był wspólną zabawą, radością i śpiewem przy dźwiękach gitary pod ręką ks. Irka.

Dziękujemy wszystkim Domownikom za atmosferę i Wasze zaangażowanie! Szczególne podziękowania składamy osobom, które przygotowały to spotkanie!