rycerstwo

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (MI = Militia Immaculatae), założone 16 października 1917 roku przez świętego Maksymiliana Marię Kolbe w Rzymie, przyjęło jako cel “starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”.

Warunkami członkostwa w Rycerstwie Niepokalanej są: 

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii powstała jako owoc pielgrzymki do Niepokalanowa w dniach 10-11 listopada 2022 roku, połączonych parafii: pw. św. Marii Magdaleny z Czerska i pw. Bożego Ciała w Tucholi. Kierownictwo duchowe nad pielgrzymami objął ksiądz Proboszcz Ireneusz Kalf, który jest Rycerzem Niepokalanej od wielu lat. W trakcie rekolekcji w drodze i pobytu w Niepokalanowie zapoznaliśmy się z charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej, do którego uroczyście przystąpiliśmy po Mszy świętej 11 listopada, składając u stóp ołtarza akt oddania się Niepokalanej.

Rycerze Niepokalanej spotykają się z okazji świąt maryjnych w kościele, zawsze po Mszy świętej. Moderatorem spotkań MI jest ksiądz Proboszcz Ireneusz Kalf a animatorką wspólnoty MI jest Alina Okonek. Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce 8 grudnia -w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolejne spotkania odbyły się 2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego i 25 marca – w święto Zwiastowania Pańskiego i Dnia Świętości Życia. Tego dnia po Mszy świętej o godz. 8:30 została poświęcona przez księdza Proboszcza figurka NMP Niepokalanie Poczętej, która została zakupiona do naszej świątyni, dzięki zbiórce pieniężnej do puszek, przeprowadzonej przed kościołem w dniach 11-12 marca 2023 roku.

Wspólnota Rycerzy Niepokalanej liczy już ponad 20 osób.

Poprzez modlitwę, pokutę, świadectwo naszego życia i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, pragniemy nieść Bożą miłość za pośrednictwem Niepokalanej każdemu człowiekowi.

Strona MI: www.mi-polska.pl  

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.