ads

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci (ADS) w naszej parafii istnieje już od ponad 20 lat i liczy 200 członków. Celem stowarzyszenia jest godne przygotowanie się do chrześcijańskiego umierania, tak aby przestać się bać śmierci. 

Wstępujący do stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary mogą wyjednać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Wiemy, że każdy z nas umrze. Szybko przemija ludzkie życie, a najważniejszą sprawą dla człowieka żyjącego na tym świecie jest troska o własne zbawienie. ADS jest nam pomocą – to paszport do nieba. Tak wiele jest świadectw o wyproszonych łaskach i przemianach ludzkich serc. Dowiadujemy się tego z kwartalnika pod tytułem: „Nadzieja i Życie”, które można otrzymać u zelatorki Barbary Sarnowskiej (tel. 52 334 29 51). Liczne są świadectwa potwierdzające jak wielu z naszych bliskich członków ADS odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei. Przykładem tego mogą być rodzice pani Barbary, którzy również byli członkami ADS. Na podstawie jej relacji można stwierdzić, że mieli dobrą i świętą śmierć, bo przecież jak inaczej można nazwać ich śmierć, skoro ludzie ci byli pojednani z Bogiem i namaszczeni Sakramentem Chorych. Kiedy oddawali ducha trzymali w ręku gromnicę, a wokół byli modlący się na różańcu najbliżsi członkowie rodziny. To właśnie w ten sposób pomagali im przejść do wieczności.

Podsumowując, członkowie naszego parafialnego Apostolstwa Dobrej Śmierci zachęcają, aby nowe osoby włączyły się w to wielkie dzieło poprzez przystąpienie do ADS, oraz przez zaproszenie tych wszystkich, na których nam zależy, aby również oni dostąpili łaski dobrej śmierci.

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

  • Wpis do księgi stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci;
  • Wpis do księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami”;
  • Modlitwa przepisana dla drugiego stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Spotkania członków ADS na wspólnej modlitwie różańcowej do Siedmiu Boleści Matki Bożej odbywać się będą w każdy I piątek miesiąca o godzinie 15:00 w Kościele Bożego Ciała. Zapraszamy wszystkich chcących godnie przygotować się do dobrego przejścia do wieczności. 

W imieniu społeczności Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci

Zelatorka Barbara Sarnowska

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.apostolstwo.pl oraz u zelatorki (tel. 52 334 29 51).

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.