336235278_230877586080702_6912767005512081626_n

Zbiórka żywności

W dniach 17-18 marca w sklepach Biedronka odbywała się zbiórka żywności „Tak, pomagam”. Zebrane artykuły zostaną przekazane przed Wielkanocą osobom potrzebującym.

Dziękujemy młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego (i nie tylko) za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki

331764737_532436518959305_8889737045380657831_n

Etap rejonowy turnieju ministrantów

W sobotę 11 marca 2023 roku w Tucholi odbył się etap rejonowy turnieju ministrantów w piłce halowej. Łącznie udział wzięło 10 drużyn z 7 parafii.

W poszczególnych kategoriach zagrali:

– ministranci (roczniki 2011-2015) – Cekcyn, Drzycim, Laskowice, Tuchola (Boże Ciało).

– lektorzy młodsi (roczniki 2007-2010) – Cekcyn, Drzycim, Świecie (Niepokalanego Poczęcia NMP).

– lektorzy starsi (roczniki 2002-2006) – Drzycim, Świekatowo, Tuchola (św. Bartłomiej Ap.)

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:

– ministranci: Cekcyn

– lektorzy młodsi: Drzycim

– lektorzy starsi: Świekatowo

Zwycięzcy, w każdej kategorii, będą brali udział w finałach diecezjalnych, które odbędą się 18 marca 2023 roku w Starogardzie Gdańskim. Gratulujemy wszystkim członkom służby liturgicznej, którzy wzięli udział w rozgrywkach rejonowych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia!

Więcej zdjęć (link)

ks. Oskar Pryba

335209976_898093294773049_1933676337161702376_n

Rekolekcje szkolne dobiegły końca!

Czas rekolekcji dla szkół podstawowych nr 2 i 3 dobiegł końca!

Możemy śmiało powiedzieć, że takich rekolekcji od lat nie było w Tucholi. Żywość przekazu, wielość przykładów i obrazowe mówienie to tylko niektóre cechy tegorocznych rekolekcji.

Najważniejsze jednak było doświadczenie Boga i jego troski o każdego człowieka. Nie byłoby to jednak możliwe bez ks. Piotra Jarosiewicza, który poprowadził tegoroczne rekolekcje. Pokonał on 500 km przyjeżdżając do Tucholi z Drohiczyna. Dziękujemy za Księdza zaangażowanie, przygotowanie i głoszenie!

Dziękujemy także dyrekcji, nauczycielom i katechetom za zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom! Dziękujemy również p. Kasi Gac i p. Danucie Kensik za grę i śpiew. Dzięki Wam ten czas był piękny!

Ks. Piotr Jarosiewicz jest znany w całej Polsce wśród młodego pokolenia ze względu na działalność w platformie TikTok (profil ks. Piotra – https://www.tiktok.com/@ks.piotrjarosiewicz )

Polecamy ks. Piotra w modlitwie i zapraszamy ponownie do Tucholi!

332079233_746977793671493_8136596532909104103_n

Wyjazd do Torunia

W sobotę 25 lutego odbył się wyjazd dzieci i młodzieży z grup parafialnych (scholii, ministrantów oraz Kręgu Biblijnego) do Torunia!

Wspólnie spędziliśmy czas w parku trampolin oraz zwiedzając Fort IV. Na koniec udaliśmy się na krótką przerwę do serca Torunia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wyjazdu – w szczególności opiekunom: p. Ewelinie, p. Kasi i p. Tomkowi.

EMBOLIZM

Rozwinięciem modlitwy „Ojcze nasz”, którą wprowadza nas w obrzędy komunii świętej nie jest słowo „Amen” lecz tzw. embolizm. Jest to krótka, lecz ważna modlitwa, w której jako Kościół prosimy o wybawienie od wszelkiego zła. Prowadzi nas ona do przyjęcia i przekazania sobie pokoju, a potem do przyjęcia Eucharystii. Spróbujmy dziś odkryć bogactwo, które kryje się w tej modlitwie.

Sama nazwa „embolizm” pochodzi z języka greckiego i oznacza coś, co jest wrzucone lub wstawione. To starożytna modlitwa Kościoła, będąca rozwinięciem ostatniego wezwania z modlitwy „Ojcze nasz”, gdzie prosimy o wybawienie nas od złego i dopowiadamy: „Bo twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki”. Ciekawostką jest to, że autorstwo tego zdania niektóre starożytne rękopisy Ewangelii przypisują samemu Jezusowi, jako zakończenie Jego modlitwy „Ojcze nasz”. Stąd to krótkie zdanie zostało dodane również do liturgii i do dziś cały Kościół modli się tą modlitwą.

Warto zwrócić uwagę na to, że poza „Ojcze nasz”, jest to tak naprawdę jedyne miejsce w Mszy świętej, gdzie modlimy się o uchronienie nas od złego. Liturgia uczy nas modlitwy i ukazuje właściwe proporcje tego, ile mamy skupiać się na złu w naszym życiu. Jest to dosyć duży problem w Kościele. Zainteresowanie złem, egzorcyzmami i wszelkimi dewocjonaliami przybiera nieraz chorobliwą postać i może zepchnąć Eucharystię – najważniejszą i najskuteczniejszą modlitwę jaką mamy na ziemi, na dalszy plan. W bardzo wymowny sposób pisze o tym jezuita, ojciec Dariusz Piórkowski, który na co dzień zajmuje się sprawami rozeznawania duchowego w świetle duchowości św. Ignacego z Loyoli:

„Przede wszystkim, podczas Eucharystii nie ma bezpośredniej wzmianki o szatanie i demonach. Eucharystia nie zajmuje się bezpośrednio złem i szatanem. Świętuje Zmartwychwstanie. Owszem, modlimy się w „Ojcze nasz”, aby Bóg zachował nas od złego i nie dopuścił, abyśmy ulegli pokusie. Najpierw jednak jest prośba o odpuszczenie win, za które my ponosimy odpowiedzialność, a nie szatan. Potem na przedłużeniu ostatniego wezwania modlitwy „Ojcze nasz” pojawia się błaganie „Wybaw nas Panie od wszelkiego zła”. To wszelkie „zło” to nie tylko szatan. To także nasze grzechy i zamęt. Zło bierze się także z ludzkiego serca, z ludzkiej pożądliwości, z ludzkich żądz. Niepotrzebny już do tego szatan. I takie miejsce liturgia przypisuje złu w tekstach liturgicznych.

Co więcej, kilka razy prosimy Boga o pokój, który jest przeciwieństwem lęku i mocą Ducha. Ten pokój jest przekazywany tuż przed Komunią świętą i otrzymujemy go także wraz z Komunią świętą. A na koniec celebrans mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa” i to do świata, który nie jest doskonały, pełen zagubienia i ciemności.

Skupianie uwagi wiernych na demonach i szatanie jest działaniem przeciwnym temu, co świętujemy i przyjmujemy na Eucharystii. Ona mówi o przemianie wewnętrznej serca. A jeśli to szatany i demony są

jedynie źródłem zła i chaosu w świecie, a człowiek już nic nie musi zmieniać ani poddać się przemianie, bo wszystko jest „na zewnątrz”, to w ten sposób podtrzymuje się wiarę w magię.

To, co przed chwilą przeczytaliśmy, przypomina nam, że Eucharystia to świętowanie obecności i zwycięstwa Boga ponad złem, wszelkim złem. Owszem, doświadczamy wciąż na sobie skutków zła, ale nie boimy się go. Do tych, którzy są dziećmi Boga i w których mieszka Duch Święty, żaden zły duch nie ma dostępu, o ile sami nie ulegniemy pokusie i go nie zaprosimy. Dlatego w modlitwie radośnie ogłaszamy panowanie Boga nad całym światem i piekłem. Przez udział w Eucharystii mamy dostęp do tego zwycięstwa w naszym życiu, a jednocześnie przypominamy sobie, że nadejdzie dzień, gdy nasz Pan zatriumfuje w całej swoje potędze i modlimy się o przyspieszenie tego dnia, a także o to, byśmy nigdy nie stracili nadziei i nie zapomnieli, że Bóg jest większy od wszelkiego zła.

Treści zawarte w „embolizmie” prowadzą nas do zjednoczenia z Jezusem w Komunii, a wcześniej do „znaku pokoju”, w którym wyrażamy, że nie chcemy być przyczyną czegoś złego dla innych, lecz narzędziami dobra, miłości i pokoju.

Zastanów się dziś, jakie miejsce w twojej duchowości ma skupianie się na złu, a jakie miejsce ma Jezus, Jego królestwo, potęga i chwała. Nawet jeśli doświadczasz w swoim życiu różnych konsekwencji działania złego, z ufnością przystąp dziś do Komunii świętej i świętuj zwycięstwo Boga, którego jeszcze nie widzisz wprost, ale dzięki Komunii świętej masz w sobie większą nadzieję i tęsknotę za tym, by Go ujrzeć.