Domownicy Boga
formacja

Charyzmat Domu

W Domu Bożego Ciała w Tucholi każdy żyje życiem Kościoła, który jest jego domem. Nasze rodziny są dla nas kościołem domowym.

We wspólnocie parafialnej pw. Bożego Ciała każdy z nas podejmuje potrójną misję: kapłańską, prorocką i królewską, którą otrzymał w sakramencie chrztu, zgodnie z charyzmatem naszej parafii.

Kształtując w sobie tożsamość liturgiczną, uczestnicząc w życiu sakramentalnym i żyjąc rokiem liturgicznym. Nasz Dom żyje duchowością eucharystyczną czerpiąc życie nadprzyrodzone z przeżywanej Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przez aktywne uczestnictwo w Eucharystii (actuosa participatio) pragniemy na wzór Jezusa stawać się żywymi hostiami dla zbawienia świata.

Szczególnie jako wspólnota Domu przeżywamy Liturgię Wieczerzy Pańskiej (wraz z adoracją w Ciemnicy) oraz Uroczystość Bożego Ciała wraz z procesją (którą przygotowujemy) jako święto naszego Domu.

Głosząc kerygmat, uczestnicząc w katechezie i karmiąc się homilią.

Nasz Dom dba o przygotowanie i przeprowadzanie Seminariów Odnowy Wiary w naszej oraz w innych parafiach a także innych formach ewangelizacji.

Domownicy korzystają z potrzebnych na ich etapie rozwoju duchowego rekolekcji, wspólnych spotkań Domowników Boga całej diecezji a szczególnie z codziennych spotkań ze Słowem Bożym (głównie praca z podręcznikiem) oraz z cotygodniowych spotkań modlitewnych, na których głoszone jest Słowo Boże.

Budując braterskie relacje, wprowadzając we własne życie i środowisko zasady Ewangelii oraz służąc charyzmatami.

Nasz Dom stara się o rozbudzenie duchowości eucharystycznej we wspólnocie parafialnej. Chcemy aby każdy parafianin przeżył doświadczenie obecności Boga Żywego w Eucharystii.

W tym celu posługujemy w czasie mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz wypełniamy posługi liturgiczne w czasie mszy świętych (zwłaszcza we wtorek wieczorem przed spotkaniem modlitewnym) dbając o piękno i owocność przeżywanej Liturgii.

Odpowiedzialność za prowadzenie i organizację oraz troskę o zachowanie charyzmatu Wspólnoty i Domu Bożego Ciała podejmuje Rada Domu.

Prezydium Rady Domu tworzą: Pasterz Domu, Lider, Promotor, Animatorzy i odpowiedzialni za diakonie.

Prezydium może wybrać spośród Animatorów Skarbnika Domu i Sekretarza Domu.

REKOLEKCJE DOM FORMACYJNY

BYSŁAWEK 2023

KWIECIEŃ 2023

14/16 – O modlitwie (rekolekcje)

Odpowiemy sobie na pytanie i doświadczymy, czym jest modlitwa….. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00. Zakończenie w niedzielę ok godz. 12.00.

28/2.05. – Mt9 (rekolekcje)

Odpowiemy sobie na pytania i doświadczymy, co to znaczy być uczniem Jezusa….. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00. Zakończenie we wtorek ok godz. 13.00. *tylko dla osób po rekolekcjach kerygmatycznych

Maj 2023

19/21 – O walce duchowej (warsztaty)

Odkryjemy, jak podjąć walkę duchową w codzienności…. *tylko dla osób powyżej 18-tego roku życia, po rekolekcjach kerygmatycznych

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00. Zakończenie w niedzielę ok godz. 12.00. W czasie rekolekcji nie będzie okazji do spowiedzi.

Czerwiec 2023

2/4 – O spowiedzi (rekolekcje)

Odpowiemy sobie na pytanie i doświadczymy, czym jest spowiedź….. Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00. Zakończenie w niedzielę ok godz. 12.00. W czasie rekolekcji nie będzie okazji do spowiedzi.

 

25/2.07. – Łk24 (warsztaty)

Warsztaty dla tych, którzy chcieliby nauczyć się dzielić świadectwem wiary i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie (kerygmat). Rozpoczynamy w niedzielę o godz. 10.00. Kończymy w niedzielę ok godz. 15.00. *tylko dla osób powyżej 18-tego roku życia, po rekolekcjach kerygmatycznych, które formują się we wspólnocie

Zapisy

Zapisy przyjmujemy do dwóch tygodni przed rozpoczęciem rekolekcji/warsztatów. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy przyjęcie i podamy niezbędne informacje. Zgłoszenia na rekolekcje/warsztaty należy przesyłać na:  domformacyjny@gmail.com

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie powyższe wydarzenia odbywają się w Bysławku, w Domu Formacyjnym (Bysławek 60)

Koszt wydarzeń formacyjnych będziemy podawali osobom zainteresowanym na miesiąc przed rozpoczęciem wydarzenia.

Prosimy o przesłanie przedpłaty 80 zł (poza wydarzeniami dla małżeństw) najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia na konto:

Kuria Diecezjalna Pelplińska, ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, Ban Spółdzielczy Skórcz, o. Pelplin,

51 8342 0009 2000 0970 2000 0003

W miejscu „tytuł wpłaty” prosimy wpisać nazwę wydarzenia np. Rekolekcje Pełnia Życia