Domownicy Boga

„A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.” (Ef 2, 19-20)

Wspólnota Domowników Boga

Wspólnota Domowników Boga Domu Bożego Ciała to spotkania dla osób pragnących świadomie formować swoją wiarę, by odnaleźć swoje miejsce w Kościele!  Uczymy się w niej upodabniać do Jezusa, wzrastać w miłości do braci i sióstr, aby otrzymane we Wspólnocie dobro nieść dalej. W Domu Bożego Ciała w Tucholi każdy żyje życiem Kościoła, który jest jego Domem.

Nasze spotkania to czas modlitwy, dzielenia się wiarą, konferencji prowadzonej przez kapłana. Pragniemy wzrastać w świętości podejmując odpowiedzialność za naszą rodzinę, wspólnotę parafialną Bożego Ciała, diecezję pelplińską i cały Kościół, dając osobiste i wspólnotowe świadectwo przeżywania pełni życia w Kościele. To dobry czas spędzony wśród osób, których celem jest pogłębienie więzi z Panem Jezusem oraz inspiracja do tego, jak dzielić się swoją wiarą z innymi. Formacja przez codzienne spotkanie ze Słowem pomaga nam odkryć swoje miejsce w Chrystusowym wezwaniu, aby czynić uczniów.

Duszpasterzem Domu Bożego Ciała jest ks. prob. Ireneusz Kalf.

Gdzie i kiedy?

Spotykamy się w każdy wtorek o godz.18.00 na wspólnotowej Eucharystii. 

Po mszy na spotkanie Wspólnoty przechodzimy do salki parafialnej na plebani.

Wspólnota Domowników Boga zaprasza na spotkania!