Od poniedziałku, 27 grudnia planujemy wizyty kolędowe wśród parafian. W dni powszednie rozpoczynać będziemy kolędy o godz. 15.30, w soboty od 10.00, w niedzielę od godz. 14.00. Kolędować będzie trzech księży. W tym czasie od poniedziałku do piątku nie będzie Mszy św. wieczornych.

PLAN KOLĘD [PDF]

Przeżycia prawdziwie chrześcijańskiego Bożego Narodzenia,

radości, nadziei, pokoju i tej pewności wiary,

że Bóg, który jest Światłem rozpraszającym i rozganiającym ciemności otaczające nasze życie i ludzkość

jest blisko każdego z nas i pragnie z nami przemierzać drogę życia.

Radości przeżywanej w gronie najbliższych i wytchnienia od codziennych obowiązków życzy:

ks. Proboszcz Ireneusz Kalf  wraz z Współpracownikami.

ŻYCZENIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO NA   BOŻE   NARODZENIE  2021

Umiłowani Siostry i Bracia!

W Kościele trwa obecnie błogosławiony czas synodu – czas spotkania, słuchania i rozeznawania. Słuchamy siebie nawzajem, ale szczególnie pragniemy usłyszeć, co Bóg mówi do Kościoła.

Bóg zaś przemawia do nas w tym czasie przez doświadczenie Narodzenia swojego Syna. Przeżywamy dzisiaj bliskość i moc Boga, niezależnie od tego jak bardzo sytuacja, w której się znajdujemy, wydawałaby się trudna. Doznajemy Jego Miłości, tak niezwykłej i czystej jako nowonarodzone Dziecko. Oddajemy jak pasterze chwałę i cześć Jezusowi, który błogosławiąc, daje nam siłę do niesienia Dobrej Nowiny całemu światu.

W tę noc [ten dzień] życzę Wam, Siostry i Bracia, zdolności słuchania Boga, który objawia się w rzeczach małych. Życzę umiejętności słuchania bliźniego, zarówno tego bliskiego – męża, żony, dzieci, rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, jak i tego bliźniego, który wydaje się być daleko – inaczej myślącego, zdystansowanego od Kościoła, proszącego o wsparcie, przez którego także objawia się Bóg. Życzę Wam, abyście byli usłyszani i wysłuchani, zwłaszcza kiedy dzielicie się ważnymi dla Was sprawami. Nikt bowiem – w imię Emmanuela, Boga z nami – nie może być przecież zapomniany, niezrozumiany czy odepchnięty przez drugiego, aby nigdy nie powtórzyła się sytuacja z Betlejem, kiedy dla Bożego Syna „nie było miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).

Niech tym bożonarodzeniowym życzeniom, w całym Nowym 2022 Roku towarzyszy błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup
+ Ryszard

Pelplin, dnia 25.12.2021 r.

Zapraszamy małżeństwa i rodziny do udziału w rekolekcjach z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Mają one formę indywidualnej pracy rodzin w oparciu o materiały dostępne online na stronie www.rodzina33.pl zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Modlitwa:
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

W Kościele powszechnym trwa Synod, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota parafialna także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy o błogosławione owoce Synodu i przygotowanie się do uczestnictwa w nim poprzez przemyślenie odpowiedzi na pytania synodalne. Na etapie parafialnym Synodu, każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty.

PYTANIA SYNODALNE [PDF]

Więcej na: https://diecezja-pelplin.pl/synod-2021-23/

KOMUNIKATY

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów od 26 czerwca do 31 sierpnia br. kościół może być zapełniony w 75% pełnego obłożenia. Do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca br.  zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane w związku z pandemią Covid-19.

Informujemy, że w mszach świętych po wypełnieniu limitu 70 osób w naszym kościele można też uczestniczyć w kaplicy pod zakrystią (10 osób) oraz na placu przykościelnym bez limitu osób, ale z zachowaniem dystansu i wymogu maseczki na ustach i nosie. Zainstalowaliśmy nowe nagłośnienie. które nam to umożliwia. Osoby uczestniczące we mszy w kaplicy lub na dworze zapraszamy do Komunii Świętej do Kaplicy Adoracji. Zapraszamy do wspólnego świętowania Zmartwychwstania!

OBOSTRZENIA

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 27 marca do 9 kwietnia br. w naszym kościele może przebywać maksymalnie 70 osób. Przy wejściu do kościoła będzie stał przedstawiciel parafii, który będzie liczył osoby wchodzące. Po osiągnięciu limitu osób wywiesimy odpowiednią informację i prosimy o nie wchodzenie do kościoła osób nadliczbowych. Jednocześnie przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk, noszenia maseczki na ustach i nosie, a zwłaszcza o zachowaniu dystansu w kościele min. 1,5 m (za wyjątkiem naszych domowników).

W związku z nowymi przepisami epidemicznymi informujemy, że od soboty 7 listopada br. w naszym kościele może przebywać jednocześnie do 85 osób. Przypominamy o konieczności zachowywania dystansu, zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji.

„Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa   w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.”, napisał biskup pelpliński Ryszard Kasyna w piśmie wydanym 29 maja br. Dodał jednocześnie: „Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem”.

TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA 19-25 MARCA

BROSZURA [PDF]

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

https://www.duchowa-adopcja.pl

Na naszym cmentarzu przy domku grabarza znajdują się od niedawna stojaki ze sprzętem ogrodniczym do pielęgnacji grobów. Można z niego nieodpłatnie skorzystać. Prosimy o utrzymywanie sprzętu w czystości i odnoszenie go na miejsce. Został też postawiony stojak z półkami na zużyte znicze, które można powtórnie wykorzystać. Dziękujemy za tę inicjatywę radnemu Wojciechowi Kocińskiemu, firmie TUCHMET oraz Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi.

Zwracam się z gorącą prośbą do Parafian Parafii Bożego Ciała w Tucholi i nie tylko, o dofinansowanie wydawnictwa II tomiku Mojej książki- z wierszami o tematyce religijnej: pt.” A Wszystko to Twoje Boże”. Moje wiersze są publikowane w Naszej Gazetce Parafialnej. Dowolną kwotę proszę wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Tucholi
64 8174 0004 0016 3473 3000 0001
Z góry składam serdeczne Bóg Zapłać- Danuta Richter

STATYSTYKA PARAFII BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI 2016-2021

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CHRZTY

60

68

65

53

54

43

I KOMUNIA

58

91

88

27

55

64

BIERZMOWANIE

67

53

30

84

50

41

ŚLUBY

25

24

23

16

12

17

ZMARLI

62

70

68

73

77

86

 

Transmisje Mszy Św. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we mszach świętych i nabożeństwach, transmitowanych na żywo z naszego kościoła! Wystarczy po wejściu na stronę internetową parafii otworzyć zakładkę KAMERA i kliknąć na trójkąt na otwartej stronie stream360. I już się widzimy i razem modlimy! Do zobaczenia!

Plan transmisji:

Niedziela Zwykła
Msze święte o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00

Konsekracja dziewicy
W niedzielę 16 sierpnia parafia pw. Bożego Ciała w Tucholi przeżywała wyjątkowe wydarzenie. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj, miała miejsce uroczysta konsekracja parafianki Aliny Okonek do stanu dziewic ( ordo virginum ). Jest to powołanie do życia konsekrowanego, będąc nadal w swoim środowisku rodzinnym, wykonując pracę zawodową, angażując się w życie Kościoła diecezjalnego. Podczas homilii ksiądz Biskup Arkadiusz zaznaczył, jak bardzo we współczesnym świecie jest potrzeba osób będących szczególnym znakiem oblubieńczej miłości Pana Jezusa i Kościoła, które pragną promieniować nią w swym życiu, wzbogacać wspólnoty parafialne i diecezjalne, być odpowiedzialnymi za świadectwo powołania w Kościele. Na znak konsekracji dziewica otrzymała Brewiarz i obrączkę z krzyżykiem. Alina Okonek jest jedenastą dziewicą konsekrowaną w diecezji pelplińskiej. Rozpoczęła formację ordo virginum w 2016 roku pod kierownictwem duchowym obecnego księdza Biskupa Arkadiusza Okroja. Przygotowaniem wspólnoty parafialnej do owocnego uczestnictwa w liturgii konsekracji była trwająca od dawna modlitwa i Słowo Boże na temat cech tego powołania wygłoszone przez księdza Proboszcza Ireneusza Kalfa podczas Mszy świętych w niedzielę poprzedzającą tę uroczystość.

Poprzednia wersja strony parafialnej: http://bozecialo.tuchola.pl