Zgodnie z podanym do wiadomości komunikatem Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej w sprawie uroczystości pierwszokomunijnych w naszej diecezji:

1. Ustalając datę przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego.
2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu.

Materiały w nauczaniu zdalnym:

* Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej – nauka w domu (oprac. Ks. Jan Doppke)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/275-przygotowanie-do…

* Pierwsza Komunia Święta (oprac. ks. Łukasz Simiński)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/276-pierwsza-komunia…
Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

* Katecheza online | Modlitwa – istota i znaczenie | część 1 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=OTJXqADe_zE&t=7s

* Katecheza online | Modlitwa w praktyce | część 2 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=UV0546BbjcM

4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie uroczystości I Komunii.
5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej.
6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole.
7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie mogą być organizowane.
8. Ksiądz proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy.
9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r.


W związku z epidemią koronawirusa zamieszczamy na naszej stronie internetowej aktualne informacje i materiały dotyczące tegorocznej uroczystości I-Komunijnej. Aktualne wytyczne Księdza Biskupa są następujące:

„Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.”

W wyniku zawieszenia katechezy szkolnej i parafialnej w formie konwencjonalnej, koniecznym jest zwiększenie roli rodziców w procesie przygotowania. Poniżej zamieszczamy formułę spowiedzi do pobrania. Oczywiście przy pierwszej spowiedzi zamiast słów ” Ostatni raz u spowiedzi byłem (am) miesiąc temu, pokutę i rozgrzeszenie otrzymałem (am)” dziecko mówi „Jestem uczniem klasy trzeciej. To jest moja pierwsza spowiedź, obraziłem (am) Pana Boga następującymi grzechami”. Do pobrania jest też tekst odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Słowa napisane kursywą mówią dzieci wspólnie, nie trzeba się ich uczyć na pamięć, bo będą wyświetlane na ekranie, ale warto dzieci wcześniej zapoznać z tekstem, aby umiały płynnie go odczytać. Zamieszczamy również przydatne linki do pomocy przy robieniu z dzieckiem rachunku sumienia. Przypominamy też o przećwiczeniu z dzieckiem formuły spowiedzi, gdzie rodzic mówi słowa księdza, aby dziecku było łatwiej przyswoić sobie dialogiczny charakter formuły spowiedzi.

Wszelkie nowe informacje, wytyczne i materiały będziemy umieszczać na bieżąco. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Linki dotyczące rachunku sumienia:

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/spowiedz_dzieci.html

https://deon.pl/wiara/rachunek-sumienia-dla-dziecka-pierwszokomunijnego,477680

 

Materiały do pobrania:

Formuła spowiedzi dla dzieci pierwszokomunijnych

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych