Katolicki Nauczycielski Chór IMO PECTORE działający przy parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi powstał w 2007 roku z inicjatywy Państwa Elwiry i Dariusza Sicińskich. Na początku działalności fachowe prowadzenie chóru objął organista tucholskiej parafii, pan Józef Jachimczak oraz pan Mirosław Pałczyński jako dyrygent. W 2008 roku rolę dyrygenta przejął pan Tomasz Kotowski. W swoim repertuarze tucholski chór posiada utwory wokalne oraz wokalno- instrumentalne na cały rok liturgiczny, jak również pieśni na uroczystości specjalne. Bierze udział w uroczystościach kościelnych jak i  różnego rodzaju przeglądach chórów. Katolicki Nauczycielski Chór IMO PECTORE składa się głównie z nauczycieli tucholskich szkół co jest ewenementem w środowisku muzycznym. Równie godna podziwu jest postawa autentycznego świadectwa wiary w swoim miejscu pracy czyli w szkole. Czy uczniowie mogą wyobrazić sobie piękniejsze świadectwo wiary i aktywności w Kościele?