Niesienie pomocy potrzebującym w naszej parafii rozpoczęło się  od utworzenia grupy charytatywnej, która  w miarę swoich skromnych możliwości działała do roku 1998.

Wtedy to…

dekretem J.E. Jana Bernarda Szlagi – naszego biskupa diecezjalnego w  parafii został powołany Parafialny Zespół CARITAS. Opiekunem kościelnym grupy wyznaczony został, przez ks. proboszcza Jana Lichosyta  ks. Andrzej Taliński – „Maradona”. Ten znany w całej diecezji ze swej twórczej pracy na rzecz środowiska, w którym pracuje kapłan natychmiast przystąpił do tworzenia zespołu ludzi, którzy chcieli pomagać ludziom potrzebującym z terenu parafii Bożego Ciała. Zespół liczy średnio około 15 osób.

Kolejnym opiekunami ZPC byli ks. Janusz Pawlak oraz ks. Tadeusz Wandtka.

Przez 12 lat były organizowane półkolonie –  zimowiska oraz wypoczynek letni ( Chłapowo, Tarda,Grabowo, Białogóra, Raduń, Poronin, Darłówko). Corocznie przygotowujemy paczki świąteczne z żywnością dla kilkudziesięciu rodzin z parafii, w okresie lata podczas trwania obchodów Dni Borów Tucholskich przeprowadzamy Loterię Fantową, dochód z której przeznaczamy na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin  borykających się z problemami materialnymi. Fanty na loterię zbieramy przez cały rok od sponsorów oraz wykonujemy je w miarę możliwości we własnym zakresie.

Prowadzimy co tygodniowe dyżury (wtorki), w czasie których wydawana jest odzież, a w ramach unijnego programu PEAD rozdysponujemy rodzinom potrzebującym artykuły żywnościowe.